Sisena jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya.
Demanda i Recursos: per a una gestió responsable i eficient

Interpretació i aplicació pràctica.

Museu de la tècnica de Manresa 19 d'abril de 2005
   Baixar document
Sisena jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya.Museu de la tècnica de Manresa, 19 d'abril de 2005.   
 

 

PRESENTACIÓ

Enguany, l'ASAC organitza la Sisena Jornada Tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya.

Entenem que és un bon moment per aportar l'opinió professional de les empreses gestores, públiques i privades, sobre aquesta qüestió, bàsica i fonamental en el sector, com és la de "demanda versus recursos o viceversa" i escoltar directament l'opinió de les màximes autoritats en matèria hidràulica i mediambiental de Catalunya

La pretensió és donar una visió actual de diferents aspectes que, des del nostre àmbit d'actuació, incideixen en la gestió de la demanda i del recurs i contrastar-la amb altres opinions i aportacions que, des del món científic, associatiu i d'altri, s'han formulat en el passat i en el present.

 

 

PROGRAMA

Dimarts, 19 d'abril de 2005

Matí:
9:30 h. Obertura,, a càrrec de l'Il·lm Sr. Jordi Valls i Riera, Alcalde de Manresa

9:45 h. L'abastament d'aigua en alta de la conurbació de Barcelona: es dibuixa un nou escenari
Ponent Sr. Antoni Sala i Pericas, Gerent d'Aigües Ter Llobregat.
10:45 h. Gestió Tecnològica de la demanda domiciliària d'aigua.
Ponent Sr. Jordi López i Simó, Sotsdirector Tècnic d'Aigües de Terrassa

11:15 h. Pausa-cafè

11:45 h. Alternatives de finançament de les infraestructures hidràuliques a Catalunya
Ponent Sr. Jordi Hernández i Blanch, Director d'Aqualia, gestión integral del Agua, SA, per a la Zona Est (Catalunya, València i Balears)

12:30 h. Debat. Relacions entre l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Administració Local i les Empreses Gestores.
Ponents Sr. Jaume Solà i Campmany, Director de l'Agència Catalana de l'Aigua
Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet, President del Consell Comarcal del Pla d'Urgell i representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
Sr. Carles Conill i Vergés, Gerent de l'Entitat Metropolitana de Barcelona
Sr. Joan Gaya i Fuertes, Assesor de Medi Ambient de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Sr. Rafael Montserrat i Bartra, Director Gerent d'Aigües de Mataró, SA.

14:00 h. Dinar de Treball, al Restaurant "Torre Busquet" (trasllat en autocar)

Tarda:
16:00 h. Models tarifaris avui.
Els sistemes tarifaris a la Unió Europea
Ponents Sr. Ferran Porta i Visa, Vocal de la Junta de Govern de l'ASAC
Sr. Lluís Martínez i Camps, Director de Relacions Corporatives del Grup AGBAR
Perspectives d'evolució a Catalunya
Ponent Sr. Josep Alabern i Valentí, Gerent d'Aigües de Manres, SA.

17:00 h. Una nova visió de la gestió de l'aigua a Catalunya
Ponent Sr. Leonard Carcolé i Galea, President de l'ASAC
18:00 h. Cloenda, a càrrec de l'Hble. Sr. Milà i Solsona, Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

18:30 h. Visita guiada a l'exposició "La Sèquia de Manresa. 6 Segles d'Història", al propi Museu de la Tècnica de Manresa

 

SISENA JORNADA TÈCNICA PER A LES EMPRESES I SERVEIS D'AIGUA DE Catalunya

Secretaria de l’ASAC
C/ Nord, 88 - 08221 TERRASSA
Tel. 937 362 834 - 937 362 821
Fax: 937 362 832
e-mail: [email protected]

Secretaria permanent durant les jornades:
Adreça Museu de la Tècnica de Manresa
Ctra. de Santpedor, 55
08240 - Manresa
Tel. 938 772 231

Horari De 9 a 19 hores

La butlleta d'inscripció, conjuntament amb la documentació acreditativa de l'abonament de les quotes, s'han de trametre a la Secretaria de l'ASAC abans del dia 15 d'abril de 2005.

Al formulari adjunt apareix tota la informació necessària per a la inscripció.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Marqueu l'opció desitjada

Inscripció a totes les activitats:
Associats a l'ASAC 125 € (16% IVA inclòs) per assistent
No associats a l'ASAC 160 € (16% IVA inclòs) per assistent
 
La inscripció inclou els drets d'assistència, dinar de treball i cafès d'entreactes.

Nom i Cognoms *
Empresa/entitat *
Càrrec *
Adreça *
Població * DP *
NIF * Telf. * Fax
Correu Electrònic
Els camps marcats amb * són obligatoris
Forma de pagament:
Xec garantit
Transferència al c/c 2100.0087.60.0200970952
(indicant la referència de la persona inscrita)
Gir postal
Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999 i de la Llei 34/2002, ASAC informa de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n'és responsable aquesta associació, amb la finalitat d'informar de les activitats que porta a terme.

El SOTASIGNANT autoritza el seu tractament per als fins indicats i per tal de poder-li remetre per correu postal, electrònic i per qualsevol altre medi de comunicació electrònica equivalent, informació sobre els mateixos.

El SOTASIGNANT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se per correu electrònic a [email protected], o bé a l'adreça postal C/ Societat 26, 08221, Terrassa.

A aquests efectes El SOTASIGNANT comunica que la seva adreça de correu electrònic és la següent:

 
 

ACCÉS I LOCALITZACIÓ

Localització

 
COL·LABOREN

GENERALITAT DE Catalunya AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
 

PATROCINADOR LOCAL

AIGÜES DE MANRESA SA
 

PATROCINEN

SAINT-GOBAIN CANALIZACIÓN BAHISA KEMIRA
Nord, 88  08221 Terrassa (Barcelona) SPAIN  [email protected]  Tel. 93 736 28 21 / Fax 93 784 19 00